fbpx

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

 

Какво представляват бисквитките (cookies)

Сайтът на Випбилд 2015 ООД  използва “бисквитки” с цел подобряване на функционалността. Това са малки текстови файлове, които браузъра Ви запазва на Вашият твърд диск – временно или за по-продължителен период от време, в зависимост от типа “бисквитка”. “Бисквитките” изпълняват определени функции, включително да Ви разграничат от останалите потребители на определен уебсайт, да улеснят достъпа Ви до необходимата Ви информация или да запаметят определена информация, свързана с Вас, като например Вашите предпочитания. Всяка “бисквитка” е уникална за Вашия уеб браузър и съдържа определена (анонимна) информация, като наименованието на домейна от която идва, “продължителността на живот” на “бисквитката” и цифров код (обикновено под формата на произволно генериран номер).

Контролиране на бисквитките

Съгласно законовите разпоредби, можем да съхраняваме “бисквитки” на Вашето устройство, ако те са строго необходими за работата на този сайт. За всички останали видове “бисквитки” Вие имате правото да прецените дали да бъдат изтрити или да бъдат запазени на Вашия компютър. Ако отстраните или откажете употребата на “бисквитки” на този уеб сайт, функционалността му няма да се повлияе значително, но отстраняването или отказа Ви могат да направят недостъпни някои функции на сайта, или да доведат до затруднения в навигацията Ви в него. Деактивирането на “бисквитка” или категория “бисквитка” няма да изтрие вече съществуваща “бисквитка” от браузъра Ви, но Вие може да направите това ръчно чрез опциите на Вашия браузър.

Използвани бисквитки

Необходимите “бисквитки” помагат да се направи уебсайтът използваем, като позволяват основни функции като навигация на страници и достъп до защитени зони на уебсайта. Уебсайтът не може да функционира правилно без тези “бисквитки”.

Name

Provider

Purpose

Expiry

Type

__cfduid

vipbild.bg

Използва се от съдържателната мрежа Cloudflare, за да идентифицира надежден уеб трафик.

1 год.

HTTP Cookie

CookieConsen

vipbild.bg

Съхранява състоянието на съгласие за “бисквитката” на потребителя за текущия домейн.

1 год.

HTTP Cookie

PHPSESSID

vipbild.bg

Запазва състоянието на сесията на потребителите в заявките за страници.

Сесия

HTTP Cookie

SESS#

vipbild.bg

Запазва сесиите на посетителите на уебсайта.

Сесия

HTTP Cookie

Статистическите “бисквитки” помагат на собствениците на уебсайтове да разберат как посетителите взаимодействат с уебсайтовете, като събират и отчитат анонимно информация.

Name

Provider

Purpose

Expiry

Type

_ga

vipbild.bg/

Регистрира уникален идентификационен номер, който се използва за генериране на статистически данни за начина, по който посетителят използва нашия уебсайт.

2 год.

HTTP Cookie

_gat

vipbild.bg

Използва се за събиране на статистическа информация и данни с цел подобряване работата на нашата уеб страница.

1 ден

HTTP Cookie

_gid

vipbild.bg

Регистрира уникален идентификационен номер, който се използва за генериране на статистически данни за начина, по който посетителят използва нашия уебсайт.

1 ден

HTTP Cookie

collect

google-analytics.com

Използва се за изпращане на данни до Google Анализ за устройството и поведението на посетителя. Проследява посетителя през устройства и маркетингови канали.

Сесия

Pixel Tracker

__utma

vipbild.bg

Събира данни за брой пъти, в които потребителят е посетил нашия уеб сайт, както и дати за първо и последно посещение. Използва се от Google Анализ.

2 год.

HTTP Cookie

__utmb

vipbild.bg

Записва точното време, когато потребителят е осъществил достъп до нашия уеб сайт. Използва се от Google Анализ за изчисляване на продължителността на посещението ви на нашия уеб сайт.

1 год.

HTTP Cookie

__utmc

vipbild.bg

Регистрира точното време, когато потребителят напусне нашия уеб сайт. Използва се от Google Анализ за изчисляване на продължителността на посещението ви на нашия уеб сайт.

Сесия

HTTP Cookie

__utmt

vipbild.bg

Използва се за намаляване на скоростта на заявките до сървъра.

1 ден

HTTP Cookie

__utmz

vipbild.bg

Събира данни за това откъде идва потребителят, каква търсеща машина е използвана, на коя връзка е кликнато и какво устройство е използвано. Използва се от Google Анализ.

6 мес.

HTTP Cookie

 

Маркетинговите “бисквитки” се използват за проследяване на посетителите в уебсайтове. Намерението е да се показват реклами, които са подходящи за отделния потребител.

Name

Provider

Purpose

Expiry

Type

NID

google.com

Регистрира уникален идентификационен номер, който идентифицира устройството на потребителя. Идентификационният номер се използва за насочени реклами.

6 мес.

HTTP

Cookie

r/collect

doubleclick.net

Тази “бисквитка” се използва за изпращане на данни до Google Анализ за устройствата и поведението на посетителя. Тя следи посетителя през устройствата и маркетинговите канали.

Сесия

Pixel

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ВИПБИЛД 2015 ООД (наричано по-долу и Дружеството) е администратор на лични данни, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). Настоящата Декларация за поверителност на личните данни предоставя информация за начина, по който ВИПБИЛД 2015 ООД  обработва събраните или получени лични данни от местата, на които осъществява видеонаблюдение.

Какви лични данни събираме?

ВИПБИЛД 2015 ООД  обработва личните данни, които Вие (субектът на данните) ни предоставяте доброволно когато посещавате офис-помещение/я, които ние използваме. Ние обработваме следните Ваши лични данни:

 • физиологични характеристики, свързани с характерните черти на Вашия образ, като разпознаване на формата на лицето и геометрията на дланите;
 • поведенчески характеристики, свързани основно с Вашите поведение, походка, навици и друга видима информация.

Защо са ни необходими Вашите лични данни и на какво основание ги обработваме?

Обработваме Вашите лични данни за следните цели и на следните основания:

 • реализиране на легитимните интереси на Дружеството, свързан с:
 1. гарантиране на сигурността на лицата, пребиваващи или посещаващи офис-помещение/я, които Дружеството използва, като служители, стажанти, контрагенти, подизпълнители и доставчици, както и всички други посетители и на активите на Дружеството срещу непозволени действия от страна на някое от посочените лица;

управление на човешките ресурси на Дружеството;

 • осигуряване на възможност за Дружеството да извършва дейността си и да изпълнява други свои договорни задължения.
 • изпълнение на нормативно установени задължения на Дружеството, като осигуряване на съдействие на компетентни публични органи в рамките на предоставените им правомощия.

Само служители и/или членове на Дружеството, които имат нужда от достъп до данните за постигане на горепосочените цели или за които законът изисква или позволява това, имат достъп до Вашите данни. Служители на Дружеството, които имат достъп до лична информация, са задължени да обработват тези данни само по указание на администратора (Дружеството) и да не из-ползват информацията за каквато и да е друга цел, освен за упражняване и/или изпълнение на права и/или задължения, произтичащи и/или съществуващи въз основа на валидно правно основание, вкл. въз основа на даденото от Вас съгласие за обработване.

Колко дълго съхраняваме данните Ви?

Ние ще запазим Вашата лична информацията, която обработваме или сме обработвали:

 • 30 календарни дни, считано от датата (вкл. час и минута) на направения запис;
 • винаги, когато и докато имаме нормативно определено право или задължение да правим това. След този период изтриваме Вашата лична информация без да Ви уведомяваме.

Какво правим със събраните лични данни?

Обработването на Вашите лични данни може да включва: събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране, промяна, извличане, използване, подреждане, комбиниране, ограничаване, изтриване, унищожаване, разкриване чрез предаване или по друг подходящ начин. Обработването и съхранението на Вашите лични данни се извършват на територията на Р.България. Дружеството обработва личните Ви данни чрез електронни средства за записване и съхраняване на информация. Всички електронни носители, съдържащи лични данни, са надлежно защитени със съответните вътрешни политики и организационни и технически мерки според изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Споделяне на информация с трети страни

Защитата на личната Ви информация е важна за нас.

Ние няма да споделяме информация за личните Ви данни, които събираме и обработваме с други лица, освен ако и доколкото:

 • това се изисква и/или е позволено от нормативен акт, и/или е необходимо за изпълнение на дейността на Дружеството;
 • е необходимо за реализиране на легитимните интереси на Дружеството;
 • е налице откриване, разследване и предотвратяване на измами и други незаконни дейности от овластени органи.

Във всички други случаи ние споделяме Вашата лична информация с трети лица само, ако имаме Вашето изрично съгласие.

Какви са Вашите права?

 • Право на достъп и на предоставяне на копие от личните Ви данни – имате право да получите информация дали личните Ви данни се обработват от нас и достъп и/или копие от тях;
 • Право на изтриване на личните Ви данни („право да бъдеш забравен“) – имате право да поискате изтриване на Вашите лични данни когато: 1) личните данни не са необходими за целите, за които са били събрани и/или обработвани; 2) сте възразили срещу обработването, съгласно законното Ви право на жалба и/или възражение; 3) личните данни са били обработвани незаконосъобразно; 4) личните данни трябва да бъдат изтрити за да спазите свое законово задължение. Ние можем да откажем да изтрием личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за: а) спазване на законово задължение, което изисква обработването; б) изпълнение на задача от обществен интерес, вкл. свързана с общественото здраве, научни изследвания и/или статистически цели; в) установяване, упражняване или защита на правни интереси;
 • Право на ограничаване на обработването на личните Ви данни – имате право да поискате обработването на личните Ви данни да бъде ограничено, когато: 1) оспорвате точността на предоставените данни, до тяхната проверка и коригиране; 2) обработването е неправомерно, но Вие не желаете изтриване, а ограничаване на ползването им; 3) възразите срещу обработването, докато извършим проверка дали законните ни основания да обработваме данните Ви са с преимущество пред претенцията Ви;
 • Право на преносимост на личните Ви данни – пренасянето на данни става в електронен формат, годен за четене от различни устройства или чрез директно прехвърляне, ако е възможно.

Ние нямаме възможност да коригираме събираните лични данни поради тяхната специфика.

Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нашия Отговорник по защита на личните данни, като изпозлвате следните данни за контакт: e-mail: vipbild2015@abv.bg Отговорникът по защита на личните данни ще разгледа Вашата заявка/жалба и в рамките на 30 дни от получаването й ще получите отговор. При необходимост, този срок може да бъде удължен с още два месеца, в зависимост от сложността и броя на исканията, за което ще Ви информираме своевременно.

Ако смятате, че Вашите лични данни не са били обработени законосъобразно, можете да се свържете с Комисията за защита на личните данни и да подадете жалба (https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6).