fbpx

Сграда бул. Каблешков

2022-2024

  • Разгъната Застроена Площ: 4640 кв. м. 70% 70%
  • Време за изпълнение на проекта: 24 месеца 30% 30%